ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์กองพลทหารช่าง

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.59 พลตรี ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2559 ของหน่วย พล.ช. , นขต.พล.ช. และ ช.พัน.51 ...
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
เมื่อวันที่ 4 เม.ย.59 กองพลทหารช่าง จัดให้มีพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และ ผู้บังคับค่ายพักค่ายบุรฉัตร ณ กองบัญชาการกองพลทหารช่าง และ สนามกีฬากลาง ค่ายบุรฉัตร ...


ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างตรวจจุดบริการประชาชน
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.59 พลตรี ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ...
ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เมื่อวันที่ 5 เม.ย.59 พันเอก สุรเชษฐ คำพุฒ รองเสนาธิการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร ...
       เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 8 ม.ค.59
       ประกาศกองพลทหารช่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมบำรุงระบบประปาของ
             กองพลทหารช่าง :: 8 ม.ค.59


       ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 4 ม.ค.59
       ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 24 พ.ย.58
       ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 17 พ.ย.58
       เอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน :: 10 ส.ค.58
       ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน :: 10 ส.ค.58
  ชุมชนทหารค่ายบุรฉัตร

ความรู้สึกของบุคคลภายนอกที่มองค่ายทหาร โดยทั่วไป มักมีความเข้าใจว่าทหารเป็นผู้มีระเบียบวินัย การจัดค่ายและเขตสุขาภิบาล ต้องสะอาดเรียบร้อย...


  ประมวลภาพพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร

ประมวลภาพ วันที่ 23 มิ.ย.49 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร ...

ส่วนราชการ
ข้อมูล
  ผู้บังคับบัญชากองทัพบก
  E- document กรมการทหารช่าง
  คำสั่งกองทัพบก (กพ.ทบ.)
  คำสั่งกองทัพบก (สบ.ทบ.)
  เวรราชองครักษ์
  แบบพิมพ์งานสารบรรณ
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน


   
     

 

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster@armyengineer.go.th

You are Visitor No. Website counter