ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์กองพลทหารช่าง

วันสถาปนากองพลทหารช่าง ครบครบปีที่ 27
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.59 กองพลทหารช่าง จัดพิธีวันสถาปนากองพลทหารช่าง ครบรอบปีที่ 27 ขึ้น โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ กองบัญชาการกองพลทหารช่าง
พิธีลงนามถวายความอาลัย
เมื่อวันที่ 18 ต.ค.59 พล.ต.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ผบ.พล.ช. ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี
พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 10 ต.ค.59 พ.อ.มงคล รัตนจันทร์ รอง ผบ.พล.ช. ร่วมพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ
เมื่อวันที่ 14 ต.ค.59 พ.อ.มงคล รัตนจันทร์ รอง ผบ.พล.ช. พร้อมด้วยข้าราชการกองพลทหารช่าง ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชการกองพลทหารช่าง
เมื่อวันที่ 4 ต.ค.59 กองพลทหารช่าง จัดให้มีพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารช่างและผู้บังคับค่ายพักค่ายบุรฉัตร ระหว่าง พล.ต.ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ (ท่านเดิม) กับ พล.ต.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ (ท่านใหม่)
       ประกาศรับสมัครสิบตรีกองประจำการเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน :: 25 พ.ค.59

       เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 16 พ.ย.59
       เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 8 ม.ค.59
       ประกาศกองพลทหารช่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมบำรุงระบบประปาของ
             กองพลทหารช่าง :: 8 ม.ค.59


       ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 4 ม.ค.59
  ชุมชนทหารค่ายบุรฉัตร

ความรู้สึกของบุคคลภายนอกที่มองค่ายทหาร โดยทั่วไป มักมีความเข้าใจว่าทหารเป็นผู้มีระเบียบวินัย การจัดค่ายและเขตสุขาภิบาล ต้องสะอาดเรียบร้อย...


  ประมวลภาพพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร

ประมวลภาพ วันที่ 23 มิ.ย.49 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร ...
ส่วนราชการ
ข้อมูล
  ผู้บังคับบัญชากองทัพบก
  E- document กรมการทหารช่าง
  คำสั่งกองทัพบก (กพ.ทบ.)
  คำสั่งกองทัพบก (สบ.ทบ.)
  เวรราชองครักษ์
  แบบพิมพ์งานสารบรรณ
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

   
     

 

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster@armyengineer.go.th

You are Visitor No. Website counter