ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์กองพลทหารช่าง

ผบ.พล.ช.ตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมการทหารช่าง ณ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ...
พิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
เมื่อวันที่ 21 เม.ย.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. ให้การต้อนรับประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ...
พิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องสูง
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องสูง(ภาคกองร้อย) ประจำปี 2558 ...
ผบ.พล.ช.พบปะและชี้แจงกำลังพล
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. พบปะกำลังพล บก.และ ร้อย.บก.พล.ช. เพื่อชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานและการพักอาศัยภายในค่ายบุรฉัตร ...
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.57 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. นำกำลังพลและครอบครัวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ...
กำลังพลรับฟังโอวาทจากเจ้ากรมการทหารช่าง
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.57 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. นำกำลังพลและครอบครัวร่วมอวยพรและรับฟังโอวาทจากเจ้ากรมการทหารช่าง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ...
โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.57 พ.อ.สุรพล เอี้ยวสุวรรณ
เสธ.พล.ช. ร่วมพิธีเปิดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับ โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ...
พิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
เมื่อวันที่ 12 พ.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ประจำปี 2558 ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร ...
ตรวจเยี่ยมบริการทันตกรรมเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 24 เม.ย.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ในโอกาสเดินทางมาให้บริการด้านทันตกรรมแก่กำลังพล ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ...
พิธีปิดโครงการเยาวชนป้องกันยาเสพติด
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเยาวชนป้องกันยาเสพติด ...
พิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ออกปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 15 ม.ค.58 พล.ท.สถาพร สีมาสุรรักษ์ จก.กช. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 10 ม.ค.58 พล.ท.สถาพร สีมาสุรรักษ์ จก.กช. เดินทางมาเป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณ โรงพลศึกษา ค่ายบุรฉัตร ...
ผบ.พล.ช.ตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.57 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมการทหารช่าง ณ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ...
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.57 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ผลัดที่ 2/57 ณ สโมสรนายทหารประทวนค่ายบุรฉัตร ...
       ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา :: 29 พ.ค.58
       ผลการสอบราคาจัดซื้อของใช้ส่วนตัวโครงการวิวัฒน์พลเมือง รุ่น 2/58 :: 21 พ.ค.58
       สอบราคาจ้างงานเปลี่ยนอุปกรณ์ในชุดผลิตน้ำประปา :: 11 พ.ค.58
       สอบราคาจัดซื้อของใช้ส่วนตัวโครงการวิวัฒน์พลเมือง รุ่น 2/58 :: 6 พ.ค.58
       ผลสอบราคาจัดซื้อของใช้ส่วนตัวโครงการวิวัฒน์พลเมือง รุ่น 1/58 :: 23 ม.ค.58
  ชุมชนทหารค่ายบุรฉัตร

ความรู้สึกของบุคคลภายนอกที่มองค่ายทหาร โดยทั่วไป มักมีความเข้าใจว่าทหารเป็นผู้มีระเบียบวินัย การจัดค่ายและเขตสุขาภิบาล ต้องสะอาดเรียบร้อย...


  ประมวลภาพพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร

ประมวลภาพ วันที่ 23 มิ.ย.49 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร ...

ส่วนราชการ
ข้อมูล
  ผู้บังคับบัญชากองทัพบก
  E- document กรมการทหารช่าง
  คำสั่งกองทัพบก (กพ.ทบ.)
  คำสั่งกองทัพบก (สบ.ทบ.)
  เวรราชองครักษ์
  แบบพิมพ์งานสารบรรณ
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน


   
     

 

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster@armyengineer.go.th

You are Visitor No. Website counter