ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์กองพลทหารช่าง

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 4 ส.ค.59 พลตรี ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ...
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
เมื่อวันที่ 15 ก.ค.59 พลตรี ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง นำกำลังพลประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดหนองกระทุ่ม ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ...
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างตรวจจุดบริการประชาชน
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.59 พลตรี ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ...
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
เมื่อวันที่ 4 เม.ย.59 กองพลทหารช่าง จัดให้มีพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และ ผู้บังคับค่ายพักค่ายบุรฉัตร ณ กองบัญชาการกองพลทหารช่าง และ สนามกีฬากลาง ค่ายบุรฉัตร ...


พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.59 ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองพลทหารช่าง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 ในส่วนของจังหวัดราชบุรี ...
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 พลตรี ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เดินทางไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ในพื้นที่ปฏิบัติงาน อ.ปากท่อ และ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ...
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.59 พลตรี ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2559 ของหน่วย พล.ช. , นขต.พล.ช. และ ช.พัน.51 ...
ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เมื่อวันที่ 5 เม.ย.59 พันเอก สุรเชษฐ คำพุฒ รองเสนาธิการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร ...
       เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 8 ม.ค.59
       ประกาศกองพลทหารช่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมบำรุงระบบประปาของ
             กองพลทหารช่าง :: 8 ม.ค.59


       ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 4 ม.ค.59
       ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 24 พ.ย.58
       ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 17 พ.ย.58
       เอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน :: 10 ส.ค.58
       ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน :: 10 ส.ค.58
  ชุมชนทหารค่ายบุรฉัตร

ความรู้สึกของบุคคลภายนอกที่มองค่ายทหาร โดยทั่วไป มักมีความเข้าใจว่าทหารเป็นผู้มีระเบียบวินัย การจัดค่ายและเขตสุขาภิบาล ต้องสะอาดเรียบร้อย...


  ประมวลภาพพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร

ประมวลภาพ วันที่ 23 มิ.ย.49 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร ...

ส่วนราชการ
ข้อมูล
  ผู้บังคับบัญชากองทัพบก
  E- document กรมการทหารช่าง
  คำสั่งกองทัพบก (กพ.ทบ.)
  คำสั่งกองทัพบก (สบ.ทบ.)
  เวรราชองครักษ์
  แบบพิมพ์งานสารบรรณ
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน


   
     

 

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster@armyengineer.go.th

You are Visitor No. Website counter