ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์กองพลทหารช่าง

พิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 12 ม.ค.59 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช.เป็นผู้แทน จก.กช. ทำพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ...
พิธีเปิดตลาดนัดสินค้าส่งเสริมอาชีพ
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.58 พล.ท.ธนดล สุรารักษ์ จก.กช. เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดสินค้าส่งเสริมอาชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ตลาดนัดแกะยิ้ม บริเวณด้านหน้าสนามมวย ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ...
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนา
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร ...
อบรมความรู้เรื่องยาเสพติดแก่พลทหาร
เมื่อวันที่ 24 ก.ย.58 พ.อ.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
รอง ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับทหารกองประจำการของหน่วย ณ สโมสรนายทหารประทวนค่ายบุรฉัตร ...
การบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
เมื่อวันที่ 3 ก.ย.58 กองพลทหารช่าง จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก และเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อโรคไข้เลือดออกให้กับกำลังพลและครอบครัวภายในค่ายบุรฉัตร ...
กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 16 ส.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลของกองพลทหารช่าง ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ปั่นนเพื่อแม่ จังหวัดราชบุรี ...
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. นำกำลังพลและครอบครัวทำบุญตักบาตร พร้อมกับอวยพรและรับฟังโอวาทจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ สนามกีฬาค่ายบุรฉัตร ...
พิธีเปิดการแข่งขันการฝึกทหารใหม่
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/58 ณ สนามกีฬากลาง ค่ายบุรฉัตร ...
พิธีมอบเงินสินไหมทดแทน
เมื่อวันที่ 28 ก.ย.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีมอบสินไหมทดแทนให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองพลทหารช่าง ...
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระบิดาทหารช่าง
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาเหล่าทหารช่าง ...
พิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น(ภาคหมู่ ตอน หมวด) และการตรวจสภาพความพร้อมรบของ พล.ช. และ นชต. ...
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.58 พ.อ.ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
รอง ผบ.พล.ช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ...
       เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 8 ม.ค.59
       ประกาศกองพลทหารช่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมบำรุงระบบประปาของ
             กองพลทหารช่าง :: 8 ม.ค.59


       ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 4 ม.ค.59
       ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 24 พ.ย.58
       ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 17 พ.ย.58
       เอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน :: 10 ส.ค.58
       ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน :: 10 ส.ค.58
  ชุมชนทหารค่ายบุรฉัตร

ความรู้สึกของบุคคลภายนอกที่มองค่ายทหาร โดยทั่วไป มักมีความเข้าใจว่าทหารเป็นผู้มีระเบียบวินัย การจัดค่ายและเขตสุขาภิบาล ต้องสะอาดเรียบร้อย...


  ประมวลภาพพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร

ประมวลภาพ วันที่ 23 มิ.ย.49 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร ...

ส่วนราชการ
ข้อมูล
  ผู้บังคับบัญชากองทัพบก
  E- document กรมการทหารช่าง
  คำสั่งกองทัพบก (กพ.ทบ.)
  คำสั่งกองทัพบก (สบ.ทบ.)
  เวรราชองครักษ์
  แบบพิมพ์งานสารบรรณ
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน


   
     

 

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster@armyengineer.go.th

You are Visitor No. Website counter