ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์กองพลทหารช่าง

พิธีมอบเงินสินไหมทดแทน
เมื่อวันที่ 28 ก.ย.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีมอบสินไหมทดแทนให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองพลทหารช่าง ...
การแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังภูมิภาคเขต 7
เมื่อวันที่ 22 ก.ย.58 พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
เสธ.พล.ช. ร่วมงานโครงการแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังเรือนจำในพื้นที่ภูมิภาคเขต 7 ณ เรือนจำกลางราชบุรี ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ...
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระบิดาทหารช่าง
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาเหล่าทหารช่าง ...
พิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น(ภาคหมู่ ตอน หมวด) และการตรวจสภาพความพร้อมรบของ พล.ช. และ นชต. ...
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.58 พ.อ.ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
รอง ผบ.พล.ช. นำกำลังพลและครอบครัว จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษามหาราชินี ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร ...
พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ
ผบ.พล.ช. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ...
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ...
อบรมความรู้เรื่องยาเสพติดแก่พลทหาร
เมื่อวันที่ 24 ก.ย.58 พ.อ.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
รอง ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับทหารกองประจำการของหน่วย ณ สโมสรนายทหารประทวนค่ายบุรฉัตร ...
สภากาแฟจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 16 ก.ย.58 พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
เสธ.พล.ช. ร่วมงานสภากาแฟพบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ณ สำนักงานกลุ่มหลุมดินสร้างสรรค์ ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี ...
การบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
เมื่อวันที่ 3 ก.ย.58 กองพลทหารช่าง จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก และเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อโรคไข้เลือดออกให้กับกำลังพลและครอบครัวภายในค่ายบุรฉัตร ...
กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 16 ส.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลของกองพลทหารช่าง ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ปั่นนเพื่อแม่ จังหวัดราชบุรี ...
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.58 พ.อ.ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
รอง ผบ.พล.ช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ...
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.58 พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
เสธ.พล.ช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ...
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ
ผบ.พล.ช. นำกำลังพลและครอบครัวร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดหินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ...
       ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 24 พ.ย.58
       ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของกองพลทหารช่าง :: 17 พ.ย.58
       เอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน :: 10 ส.ค.58
       ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน :: 10 ส.ค.58
       ยกเลิกการประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน :: 29 ก.ค.58
  ชุมชนทหารค่ายบุรฉัตร

ความรู้สึกของบุคคลภายนอกที่มองค่ายทหาร โดยทั่วไป มักมีความเข้าใจว่าทหารเป็นผู้มีระเบียบวินัย การจัดค่ายและเขตสุขาภิบาล ต้องสะอาดเรียบร้อย...


  ประมวลภาพพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร

ประมวลภาพ วันที่ 23 มิ.ย.49 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร ...

ส่วนราชการ
ข้อมูล
  ผู้บังคับบัญชากองทัพบก
  E- document กรมการทหารช่าง
  คำสั่งกองทัพบก (กพ.ทบ.)
  คำสั่งกองทัพบก (สบ.ทบ.)
  เวรราชองครักษ์
  แบบพิมพ์งานสารบรรณ
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน


   
     

 

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster@armyengineer.go.th

You are Visitor No. Website counter