ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์กองพลทหารช่าง

พิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องสูง
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องสูง(ภาคกองร้อย) ประจำปี 2558 ...
ผบ.พล.ช.พบปะและชี้แจงกำลังพล
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. พบปะกำลังพล บก.และ ร้อย.บก.พล.ช. เพื่อชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานและการพักอาศัยภายในค่ายบุรฉัตร ...
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.57 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. นำกำลังพลและครอบครัวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ...
กำลังพลรับฟังโอวาทจากเจ้ากรมการทหารช่าง
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.57 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. นำกำลังพลและครอบครัวร่วมอวยพรและรับฟังโอวาทจากเจ้ากรมการทหารช่าง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ...
โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.57 พ.อ.สุรพล เอี้ยวสุวรรณ
เสธ.พล.ช. ร่วมพิธีเปิดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับ โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ...
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.57 ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการ
กองพลทหารช่าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ...
บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.57 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิตของกำลังพลและครอบครัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ...
พิธีปิดโครงการเยาวชนป้องกันยาเสพติด
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเยาวชนป้องกันยาเสพติด ...
พิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ออกปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 15 ม.ค.58 พล.ท.สถาพร สีมาสุรรักษ์ จก.กช. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 10 ม.ค.58 พล.ท.สถาพร สีมาสุรรักษ์ จก.กช. เดินทางมาเป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณ โรงพลศึกษา ค่ายบุรฉัตร ...
ผบ.พล.ช.ตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.57 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมการทหารช่าง ณ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ...
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.57 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ผลัดที่ 2/57 ณ สโมสรนายทหารประทวนค่ายบุรฉัตร ...
วันสถาปนากองพลทหารช่าง ครบรอบปีที่ 25
เมื่อวันที่ 21 พ.ย.57 กองพลทหารช่าง จัดให้มีพิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 25 โดยจัดให้มีพิธีสักการะพระพุทธสยมภู พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาปราบ พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และพิธีสงฆ์ ...
พิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ออกปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.57 พล.ท.สถาพร สีมาสุรรักษ์ จก.กช. เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ...
       ผลสอบราคาจัดซื้อของใช้ส่วนตัวโครงการวิวัฒน์พลเมือง รุ่น 1/58 :: 23 ม.ค.58
       สอบราคาจัดซื้อของใช้ส่วนตัวโครงการวิวัฒน์พลเมือง รุ่น 1/58 :: 29 ธ.ค.57
       ผลการสอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน อาคาร บก.พล.ช. :: 10 ต.ค.57
       สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน อาคาร บก.พล.ช. :: 26 ก.ย.57
       ผลการสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารแฟลตนายทหารชั้นประทวน :: 27 มิ.ย.57
       สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารแฟลตนายทหารชั้นประทวน :: 16 มิ.ย.57
  ชุมชนทหารค่ายบุรฉัตร

ความรู้สึกของบุคคลภายนอกที่มองค่ายทหาร โดยทั่วไป มักมีความเข้าใจว่าทหารเป็นผู้มีระเบียบวินัย การจัดค่ายและเขตสุขาภิบาล ต้องสะอาดเรียบร้อย...


  ประมวลภาพพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร

ประมวลภาพ วันที่ 23 มิ.ย.49 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร ...

ส่วนราชการ
ข้อมูล
  ผู้บังคับบัญชากองทัพบก
  E- document กรมการทหารช่าง
  คำสั่งกองทัพบก (กพ.ทบ.)
  คำสั่งกองทัพบก (สบ.ทบ.)
  เวรราชองครักษ์
  แบบพิมพ์งานสารบรรณ
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน


   
     

 

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster@armyengineer.go.th

You are Visitor No. Website counter