ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์กองพลทหารช่าง

พิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น(ภาคหมู่ ตอน หมวด) และการตรวจสภาพความพร้อมรบของ พล.ช. และ นชต. ...
กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 16 ส.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลของกองพลทหารช่าง ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ปั่นนเพื่อแม่ จังหวัดราชบุรี ...
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.58 พ.อ.ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
รอง ผบ.พล.ช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ...
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.58 พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
เสธ.พล.ช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ...
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ
ผบ.พล.ช. นำกำลังพลและครอบครัวร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดหินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ...
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.58 พ.อ.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
รอง ผบ.พล.ช. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ...
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.58 พ.อ.ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
รอง ผบ.พล.ช. นำกำลังพลและครอบครัว จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษามหาราชินี ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร ...
พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ
ผบ.พล.ช. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ...
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ...
กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ
เมื่อวันที่ 4 ส.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ...
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.58 พ.อ.ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
รอง ผบ.พล.ช. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ...
พิธีขอขมาลาอุปสมบทต่อผู้บังคับบัญชา
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.58 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทต่อผู้บังคับบัญชา ของกำลังพล พล.ช. และ นขต. ...
       เอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน :: 10 ส.ค.58
       ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน :: 10 ส.ค.58
       ยกเลิกการประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน :: 29 ก.ค.58
       สอบราคาจัดซื้อของใช้ส่วนตัว โครงการวิวัฒน์พลเมืองรุ่น 3/58 :: 17 ก.ค.58
       ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทนของกองพลทหารช่าง :: 13 ก.ค.58
  ชุมชนทหารค่ายบุรฉัตร

ความรู้สึกของบุคคลภายนอกที่มองค่ายทหาร โดยทั่วไป มักมีความเข้าใจว่าทหารเป็นผู้มีระเบียบวินัย การจัดค่ายและเขตสุขาภิบาล ต้องสะอาดเรียบร้อย...


  ประมวลภาพพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร

ประมวลภาพ วันที่ 23 มิ.ย.49 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร ...

ส่วนราชการ
ข้อมูล
  ผู้บังคับบัญชากองทัพบก
  E- document กรมการทหารช่าง
  คำสั่งกองทัพบก (กพ.ทบ.)
  คำสั่งกองทัพบก (สบ.ทบ.)
  เวรราชองครักษ์
  แบบพิมพ์งานสารบรรณ
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน


   
     

 

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster@armyengineer.go.th

You are Visitor No. Website counter